Male-Logo-programu-dla-restauracji-Resto-App.pl

TWORZENIE OFERTY PRODUKTÓW - MENU

Autor: Michał Pielak, data: 25 marca 2021 14:45

 Tworzenie menu zaczynamy od utworzenia Kategorii. Jest to najwyżej położona zależność dla produktu. Np. Dania Obiadowe.

 

1) Wybieramy z głównego Menu OFERTA - Zarządznie kategoriami.

Wyświetli nam się lista kategorii. W lewym górnym rogu naciskamy przycisk Dodaj Kategorię.

Wypełniamy polę Numer kategorii - oznacza kolejność wyświetlania menu, np. Śniadania - 1, Obiady - 2, Kolacje - 3.

oraz Nazwa kategorii. 

 

2) W następnej kolejnośći tworzymy podkategorię. Z poziomu listy kategorii lub wybraniu konkretnej kategorii w naszym przypadku "Obiady"

naciskamy guzik "Dodaj podkategorię" i zaczynamy wypełaniać formularz. 

Wypełniamy pole numer podkategorii "Zupy" - 1, "Dania Mięsne" - 2 lub "Makarony" - 3 oraz Nazwa podkategorii.

Następnie wybieramy rozmiar lub rozmiary dla podkategorii, np. Pizza będzie miała rozmiar 30 , 40 i 50cm. Nasza Zupa jeden rozmiar np. 200ml.

(Uwaga rozmiary produktów należy utworzyć w pierwszej kolejności. W przypadku gdy nie przypiszemy żadnego rozmiaru nie będziemy mogli wpisać ceny produktu. Pole Cena produktu w formularzu tworzone jest tyle razy ile rozmiarów jest przypisanych do jego podkategorii)

np kategoia Pizza, podkategoria pizza vegetariańska ma przypisane 3 rozmiary 30, 40 i 50. Formularz dodawania produktu w tej kategroii będzie posiadał pola Cena 30cm ,Cena 40cm i Cena 50cm.   

 

3) Po utworzeniu podkategorii znajdujemy się na stronie szczegóły podkategorii, np. Zupy.

Naciskamy guzik "Dodaj produkt" i wypełniamy formularz produktu.

Numer w menu - oznacz kolejność wyświetlania produktu w menu Kategorii Obiady i podkategoria Zupy.

Nazwa - Np. Zupa pomidorowa, Stawak VAT, ilość na magazynie (w przypaku Zupy nie ma znaczenia i zostawiamy 1 domyślne).

Gratisowa ilość składników - oznacza ilość dołożonych składników bez doliczania ceny extra. Np Dania mięsne to liczba 2 (Ziemniaki i surówka w cenie) lub Pizza 6 dowolnych składników (Cena 19,90zł).

Czy liczyć stan magazynowy - zaznaczamy fajeczkę gdzy chcemy ustawić stan magazaynowy jako liczenie. (np. Napoje Coca-Cola - 48szt) Uwaga - wtedy wpisujemy ilość sztuk w polu Ilość produktu na stanie*.

Lista lokalizacji gdzie produkt zostanie utworzony automatycznie np. we wszytskich swoich lokalach (Domyślnie jest zafajkowana każda lokalizacja).

Cena produktu - jest wraz z przypisaną nazwą rozmiaru dla podkategorii (Uwaga - jeżeli zostawimy puste pole produkt w danym rozmiarze nie zostanie utworzony).

np Cena 30cm 19,90, Cena 40cm 24,90, Cena 50cm - "  " Produkt zostanie utworzony tylko w rozmiarze 30 i 40cm.

GALERIA ZDJĘĆ

tworzenie-menu-produktow-w-resto-app
lista-podkategorii-produktow-w-programie-resto-app
formularz-dodawania-nowej-podkategorii-produktu
formularz-dodawania-nowgo-produktu-w-resto-app