Male-Logo-programu-dla-restauracji-Resto-App.pl

TWORZENIE SKŁADNIKÓW PRODUKTU - ZARZĄDZANIE MENU.

Autor: Michał Pielak, data: 28 marca 2021 10:32

 Tworzenie składników wykonujemy przed kreowaniem produktów. Na przykładzie pizzy łatwo odróżnić produkt Pizza Funghi od składników np Cebula.

 

1) Wybieramy z głównego Menu OFERTA - Kategorie składników.

Wyświetli nam się lista kategorii składników. W lewym górnym rogu naciskamy przycisk Dodaj Kategorię składnika.

Zaznaczamy podkategorie z którymi połączymy utworzone w tej kategorii składniki. Np. tworzymy kategorię składnika "SEROWY" i chcemy połączyć ją z podkategoriami "PIZZA STANDART' I "PIZZA EXTRA'.

GRUPOWA CENA WYMIANY - to numer ważności składnika. Jeżeli w naszej restauracji można wymieniać składniki dowoli bez dopłaty - wszystkie KATEGORIE SKŁADNIKÓW ustaw z tym samym numerem. np. 1.

Jeśli natomiast wymiany składników są regulowane w sposób "DOPŁATA ZA WYMIANE WG HIERARCHI WAŻNOŚCI" ustaw wyższą cyfrę dla ważniejszej kategorii. 

Np Kategoria najniższa "WARZYWNY' - 1, "MIĘSNY" - 2, "SEROWY" - 3, "EXTRA" - 4.

Wymiana składnika z wyższym numerem grupy cenowej i dołożenie składnika z niższym lub równym - program nie naliczy dopłaty. W innych przypadkach cena będzie doliczana wg ustawionej funkcji:

"Cena składnika - Całość" lub "Róznica w cenie składników" - (ustaw. odbywa się w zakładce ZARZĄDZANIE KATEGORIAMI. 

Następnie wypełniamy pole nazwa kategorii oraz kolor w którym będzą wyświetlane nasze składniki.

 

2) W następnej kolejnośći tworzymy nasze składniki produktów. Można to zrobić na dwa sposoby.

Optymalnym rozwiązaniem jest wejść do ZARZĄDZANIE PODKATEGORIAMI i w wybranym wierszu jednej z nich nacisnąć guzik Dodaj składnik porduktu.

W ten sposób formularz dodawania składnika sam utworzy pola Cena Składnika w sposób dynamiczny czyli zawierając wszystkie możliwe rozmiary pobrane z ustawień dla podkategorii.

Np. gdy chcemy dodać składnik "Pieczarki" z poziomu podkategorii PIZZA STANDARD - formularz wyświetli 3 pola Cena za 30cm, Cena za 40cm i cena za 50cm.

Wypełniamy formularz: lista utworzonych kategorii składników wybieramy np. WARZYWNY, następnie stawkę VAT, wybieramy lokalizację naszych restauracjii w których składnik ma być dostępny, nazwę składnika oraz wyżej wymienione ceny dla poszczególnych rozmiarów naszego produktu.

 

W ten sposób składnik produktu zostanie utworzony w każdym rozmiarze który zawierał wartość liczbową w polu
Cena za [rozmiar] oraz w każdej zaznaczonej lokalizacji.


Z poziomu LISTA PODKATEGORII możemy również stworzyć kategorię składnika podobnie jak w pkt. 1 lecz zostanie ona przypisane jedynie do tej podkategorii np. tylko dla PIZZY STANDARD już dla PIZZY EXTRA nie. Będzie to skutkowało brakiem wyświetlania składnika w tej podkategorii. Zmiane takiego ustawienia można zrobić wchodząc w zakładkę KATEGORIE SKŁADNIKÓW wybrać szczegóły kategorii i połączyć ją z innymi rządanymi podkategoriami poduktów.

GALERIA ZDJĘĆ

Lista-kategorii-skladnikow-w-RestoApp
Tworzenie-kategorii-skladnika-z-poziomu-podkategorii-produktu
Tworzenie-skladnika-z-poziomu-podkategorii-produktu
Tworzenie-kategorii-składnika
Tworzenie-skladnika-z-poziomu-podkategorii-produktu
wyswietlanie-skladnikow-w-karcie-produktu